fbpx
0%

Tekst / 04.07

jestem osobą LGBT+ i żądam szacunku!

W tych wyborach walczymy o zagwarantowanie osobom LGBTQ+ wszystkich praw, w tym między innymi prawa do bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, wolności od dyskryminacji, a także do życia rodzinnego.

Stworzyliśmy tęczową deklarację równości. To przekrojowy pakiet praw, o których respektowanie musi się upominać społeczność LGBT+.

Dlatego domagamy się od osób, które kandydują do urzędów publicznych lub już tworzą te instytucje, by zajęły zdecydowane stanowisko w kwestii zrównania praw wszystkich Polek i Polaków, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej.

Poprzyjcie wszystkie prawa osób LGBT+ i podejmujcie wysiłki na rzecz pełnej, tęczowej równości!

15 X 23 odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Wybierzemy na 4 lata 460 posłów i posłanek, 100 senatorów i senatorek. Zachęć z nami swoich znajomych do udziału w głosowaniu.

15 X 23 odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Wybierzemy na 4 lata 460 posłów i posłanek, 100 senatorów i senatorek. Zachęć z nami swoich znajomych do udziału w głosowaniu.

Włącz się w naszą kampanię profrekwencyjną. Razem idziemy na Wybo23!